Over de BRP

Voor de uitvoering van overheidstaken houdt de gemeente persoonsgegevens van u bij. Deze persoonsgegevens worden vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). Overheden en andere organisaties kunnen van deze gegevens gebruikmaken. Maar dat kan alleen als ze deze nodig hebben om een publieke of maatschappelijke taak uit te voeren. De wet stelt daar strenge eisen aan.

Op deze website ziet u welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen en waarom ze hiervoor toestemming hebben. Wilt u een beeld krijgen van de organisaties die uw persoonsgegevens mogen ontvangen?

Doe dan de BRP-scan.